BEREESJIET

Wereldwijd wordt binnen het Jodendom wekelijks een gedeelte van de Thora, de vijf boeken van Mozes, gelezen. Zo’n gedeelte wordt Parasja genoemd. De huidige lees-cyclus volgt de indeling zoals die door Maimonides (Post-Talmoedisch geleerde 1135-1204 CE) werd gemaakt. In totaal zijn er 54 parasjot (meervoud van parasja) die in de loop van één jaar worden gelezen. Het Joodse jaar heeft 50 tot 54 weken (lunarsolar kalender), er worden dus in bepaalde jaren parasjot samengevoegd.

Lees verder

KABBALA

Uitgelicht

Ontvangen – dat wat ontvangen is – is de letterlijke betekenis van het woord Kabbala.

Kabbala is populair, dat is duidelijk, ga zoeken op het internet en je bent wel even zoet.

Wat is het? Wat wordt er ontvangen? Wie geeft?

Gaat het over wat in het verre verleden is ontvangen?
Of ook over ontvangen in het heden? Hier en Nu?
Lees verder

Rabbijn Juda Groenteman over de ware leer van de Kabbala

Interview: “Rabbijn Juda Groenteman over de ware leer van de Kabbala” – Feliz Magazine

“Kabbala is de wetenschap van God”

“De hype rond kabbala gaat helemaal voorbij aan de essentie: de vervolmaking van de schepping en het dichter bij God komen.”

>> Download het complete artikel: