HOME

Schier eindeloos is de informatiestroom over Kabbala en in dit tijdperk is er op internet genoeg over Kabbala te vinden om een mensenleven op te studeren. Maar waar gaat het over? »

Meest recente berichten

BEREESJIET

Wereldwijd wordt binnen het Jodendom wekelijks een gedeelte van de Thora, de vijf boeken van Mozes, gelezen. Zo’n gedeelte wordt Parasja genoemd. De huidige lees-cyclus volgt de indeling zoals die door Maimonides (Post-Talmoedisch geleerde 1135-1204 CE) werd gemaakt. In totaal zijn er 54 parasjot (meervoud van parasja) die in de loop van één jaar worden gelezen. Het Joodse jaar heeft 50 tot 54 weken (lunarsolar kalender), er worden dus in bepaalde jaren parasjot samengevoegd.

Lees verder

  1. Rabbijn Juda Groenteman over de ware leer van de Kabbala Geef een reactie